Skip to content

Kehidupan Lestari untuk Kini dan Masa Depan

Pengarang: Ir. Dr. Wong Hin Yong | 23 Februari, 2017

Perjalanan PEMBANGUNAN LESTARI ini bermula daripada seorang wanita yang berinspirasi, seorang wira – Rachel Carson (1907-1964). Rachel adalah ahli biologi dan pemuliharaan marin Amerika yang menumpukan hampir seluruh hidupnya untuk menjalankan penyelidikan dan memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai racun alam sekitar, khususnya bagaimana racun perosak sintetik dan penggunaannya yang tidak dapat dibezakan boleh merosakkan persekitaran kita. “Pernah ada sebuah kota di tengah-tengah Amerika di mana semua kehidupan seolah-olah hidup seiring dengan persekitarannya” – ayat pertama buku “SILENT SPRING”, sebuah buku yang dijilidkan berkenaan kesan racun perosak terhadap ekosistem semula jadi yang ditulis oleh Rachel dan diterbitkan pada tahun 1962. Buku itu dianggap oleh banyak pihak sebagai titik tolak untuk memajukan pergerakan persekitaran global yang kita lihat sekarang.

Pada tahun 1972, The Limits to Growth adalah sebuah buku yang ditulis berdasarkan satu simulasi komputer untuk mengkaji kesan pertumbuhan ekonomi dan populasi eksponensial dengan bekalan sumber yang terhad.

Buku ini mendokumentasikan penggunaan model simulasi untuk mensimulasikan dan meramalkan kemungkinan akibat interaksi antara sistem bumi dan manusia. Simulasi komputer meramalkan “overshoot” di bawah banyak senario yang merungkaikan penemuan mengejut “Kami … percaya bahawa jika pembaikpulihan yang mendalam tidak dibuat dalam masa terdekat, pasti akan ada kemalangan. Dan ia akan berlaku dalam jangka hayat manusia yang masih hidup hari ini ”.

Ini disusuli dengan kesedaran Majlis Umum PBB bahawa terdapat kemerosotan besar terhadap persekitaran manusia dan sumber semula jadi yang menyebabkan terjadinya penubuhan Suruhanjaya Brundtland, yang secara formal dikenal sebagai Suruhanjaya Dunia Alam Sekitar dan Pembangunan. Matlamat Suruhanjaya ini adalah untuk menyatukan kesemua negara bagi mencapai pembangunan lestari bersama-sama. “Our Common Future” atau dikenali sebagai laporan Brundtland direalisasikan pada tahun 1987 yang mereka, dan mendefinisikan makna istilah “Pembangunan Lestari” ialah “pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan sendiri ”.

Pembangunan lestari bukan hanya soal menjaga alam sekitar tetapi sebaliknya adalah interaksi tiga tonggak utama iaitu Alam Sekitar, Ekonomi, dan Masyarakat. Dengan kata lain, apabila kita membuat keputusan atau merangka penyelesaian, mereka mesti memenuhi matlamat alam sekitar, ekonomi dan sosial secara serentak untuk memenuhi tiga asas tersebut.

Jurutera, selama berabad hingga ke hari ini, yang dianggap sebagai pendorong utama dan penyumbang kepada pembangunan negara juga tidak terlepas di mana banyak badan profesional kejuruteraan, pengawal selia di dalam dan luar negara seperti International Engineering Alliance, Engineering Council UK, Kesatuan Organisasi Kejuruteraan Dunia, Majlis Akreditasi Kejuruteraan Malaysia dan banyak lagi telah mewajibkan kesemua jurutera siswazah dikehendaki memperoleh atribut, kemahiran dan pengetahuan mengenai “Pembangunan Lestari”.

Sehingga Februari 2017, populasi dunia telah mencapai tahap mengejutkan iaitu sebanyak 7.5 bilion. Urbanisasi pesat yang berlaku membawa kepada kemunculan yang disebut MEGACity (Bandar dengan jumlah penduduk lebih dari 10 Juta) seperti Jepun, Jakarta, Manila, Dehli, Mumbai, Beijing, London, LA, Lagos dan banyak lagi. Jika dilihat dengan lebih teliti, dua pertiga daripadanya terletak di negara-negara membangun, terutamanya di Asia Tenggara. Oleh itu, sudah tiba masanya bagi kita sebagai saintis dan jurutera untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh MEGACity dan urbanisasi pesat yang berlaku di seluruh dunia seperti yang kita perkatakan sekarang.

Cabaran utama urbanisasi yang dihadapi masyarakat adalah tekanan sumber. Pada skala global, kebanyakan bandar hari ini mewakili 2 persen permukaan bumi tetapi menggunakan lebih dari 75 peratus sumbernya, menurut Euramet. Apabila tren urbanisasi semakin meningkat, akan timbul isu mengenai kelestarian dan infrastruktur untuk menyokong penduduk kota dan seberapa baik sumber daya tersebut dioptimumkan.

IPM adalah kumpulan syarikat yang ditubuhkan oleh pelbagai profesional dengan pengkhususan yang berbeza dengan tujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mampan dalam industri pembangunan dan pembinaan di antara rantau ASEAN dan akhirnya meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan jelasnya, IPM sememangnya sesuai di dalam tren global urbanisasi pesat untuk menyokong pembangunan bandar yang mampan terutama di rantau ASEAN – Sejajar dengan Visi IPM.

Mari ucapkan tahniah kepada IPM dan bersama-sama kita membina dunia yang lestari dan dapat hidup di bumi untuk masa depan yang tidak terbatas. Sebagaimana yang memahami apa itu pembangunan lestari bahawa “Kita tidak memiliki bumi; kami menyimpannya amanah untuk anak-anak, cucu-cucu, cicit dan anak-anak mereka, dan lain-lain”.

Ir. Dr. Wong Hin Yong
Pengasas Bersama
IPM Group

**This Malay translation is for reference only. If the meaning of the Malay translation is inconsistent with the original English version, the original English version shall prevail.

 

if_pdfs_774684
Artikel dalam format PDF »

error: Content is protected !!