Skip to content

Manfaat Sebagai Jurutera Profesional dari Segi Perspektif Perniagaan dan Individu

Pengarang: Ir. Dr. GOH Hui Hwang | 18 May, 2020

Bekas Perdana Menteri keenam, Datuk Seri Najib, mengumumkan bahawa pada tahun 2012 sektor kejuruteraan akan dibuka untuk membolehkan syarikat perunding teknikal antarabangsa 100% bergabung bersama sektor ini. Oleh itu, untuk menghapuskan peruntukan sekatan polisi pasaran bebas, adalah wajar untuk mengubah undang-undang dan peraturan sediada.

Jurutera berdaftar atau jurutera yang berkelayakan adalah teknikal yang diiktiraf yang dilesenkan oleh Majlis Kejuruteraan Malaysia dan diakreditasi ke tahap tertinggi piawaian kejuruteraan nasional di Malaysia. Ini ditentukan oleh kemampuan untuk membuat penyelesaian baru melalui kreativiti, pengembangan, dan transformasi menggunakan teknologi baru atau yang sedia ada untuk masalah kejuruteraan. Ini juga dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi baru, mempromosikan proses reka bentuk dan reka bentuk yang inovatif, menggabungkan teknik pembuatan moden yang berkesan, idea pemasaran dan pembinaan, dan mengembangkan metodologi kejuruteraan dan pengurusan baru.

Kewarganegaraan jurutera yang berdaftar di Lembaga Jurutera, Malaysia (BEM) tidak lagi terhad dan lebih banyak jurutera asing dibenarkan bekerja di Malaysia. Dengan kemasukan banyak dana dan kepakaran organisasi, firma perunding kejuruteraan juga telah mengembangkan perniagaan mereka di negara lain.

Jangan Jauhkan Pengasingan

Berkenaan dengan pengurusan syarikat, sekurang-kurangnya dua pertiga pengarah harus direkayasa secara teknikal, dan selebihnya satu pertiga tidak harus memenuhi syarat tersebut, tetapi ahli lembaga pengarah harus diketuai oleh jurutera yang mahir. Malaysia tidak dapat mengekalkan “kecenderungan pengasingan” industri kejuruteraan. Ini bukan sahaja menghasilkan lebih banyak pekerjaan, tetapi syarikat perunding kejuruteraan juga dapat mengembangkan perniagaannya ke bahagian lain. Tidak dapat dilupakan bahawa Malaysia akan menjadi pusat perkhidmatan teknikal kejuruteraan global.

Tujuan sebenar lembaga ini adalah untuk melindungi perlindungan rakyat, kerana Akta Jurutera 1967 (Revisi 2015) bukan untuk melindungi jurutera, tetapi untuk memelihara dan menjaga kepentingan rakyat.

Ini membolehkan semua jabatan dan agensi kerajaan, syarikat swasta dan orang yang terlibat dalam perundingan kejuruteraan teknikal atau kejuruteraan untuk memastikan bahawa perakuan amalan yang diperolehi daripada jurutera atau syarikat yang sesuai. Pihak berkuasa tempatan yang menerima permohonan kejuruteraan harus memastikan bahawa “pengirim” mempunyai sijil kecekapan.

Pindaan ini akan memisahkan jurutera yang berkelayakan ke tahap pertama dan kedua. Semua yang ingin menjadi jurutera yang berkelayakan mesti mengambil tahap kedua dalam masa 12 bulan setelah lulus ujian pada tahap pertama. Setelah selesai peperiksaan, kelayakan berfungsi akan diberikan kepada ujian kecekapan teknikal. Lembaga mengesyorkan agar semua rakyat Malaysia dan warganegara asing yang diakui oleh Perjanjian Washington dapat didaftarkan dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM), sebagai jurutera siswazah.

Perakuan Kekompetenan Seperti Waran

Sekiranya jurutera yang berkelayakan ingin berlatih dan memberikan perkhidmatan kejuruteraan profesional, dia mesti menyelesaikan peperiksaan kecekapan profesional (PCE) untuk tujuan mendapatkan sijil latihan Lembaga Jurutera, Malaysia (BEM) di peringkat kedua. Pentauliahan ini seperti lesen, dan pemohon mesti memohon setiap tahun untuk pembaharuan kelayakan dan mesti mempunyai sekurang-kurangnya 50 Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) setahun.

Mengapa Menjadi Jurutera Profesional atau Jurutera Bertauliah Profesional?

  • Nilai jurutera profesional untuk perniagaan
   1. Daya saing teras yang lebih baik seperti kuantiti dan kecekapan tenaga mahir dan teknikal berkaitan langsung dengan kepakaran penyelidikan dan pembangunan syarikat, keupayaan tawaran yang berkesan, bahagian pasaran dll.
   2. Kelulusan lesen nasional untuk kemudahan penyelidikan dan pembangunan baru, seperti program pensijilan sektor pembinaan, pembaikan, penambahbaikan, perusahaan teknologi pembuatan dan lain-lain. Negara ini memerlukan pelbagai profesional dengan kejuruteraan teknikal yang sesuai..
   3. Membina pelapis bakat berterusan, termasuk pelapis bakat yang berkaitan dengan simpanan, secara dramatik mengurangkan risiko kehilangan bakat profesional dan teknikal (contohnya pengunduran diri, peralihan kerja, korban jiwa, dll.).
   4. Bantuan kewangan dan cukai awam di beberapa negara. Di negara lain, anda boleh memohon syarikat berteknologi tinggi nasional untuk kelayakan maju dan pegawai yang berkelayakan dan menerima pemotongan cukai wilayah dan subsidi bakat.
   5. Menyediakan pendapatan perniagaan sebenar termasuk kejuruteraan dan pembidaan memerlukan pekerja profesional dengan gelaran yang sesuai sebagai jurutera yang berkelayakan.
  • Nilai gelaran jurutera profesional kepada individu 
   1. Meningkatkan prospek kerjaya dan kebolehkerjaanJurutera profesional akan menunjukkan kepada majikan bahawa mereka mempunyai kepakaran, pengalaman dan kebolehan yang diperlukan untuk keperluan teknikal dan kejuruteraan masa kini. Pentauliahan profesional meningkatkan resume anda dan dapat memberikan insentif tambahan untuk bekerja, pertumbuhan kerjaya dan kenaikan pangkat.
   2. Potensi pendapatan meningkatGaji berkisar antara 3,870 MYR (purata terendah) hingga 9,300 MYR (purata tertinggi, gaji maksimum sebenar lebih tinggi). Ini adalah gaji purata bulanan termasuk penginapan, pengangkutan, dan faedah lain. Gaji sangat berbeza antara profesion kejuruteraan.

    (Dapatan daripada http://www.salaryexplorer.com/salary-survey.php?loc=130&loctype=1&job=22&jobtype=1.)

   3. Keupayaan yang diiktiraf di peringkat antarabangsaProfesional dan jurutera yang berdaftar mempunyai mobiliti antarabangsa yang agak tinggi dan kemahiran teknologinya tidak dicabar walaupun mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja di negara lain.
   4. Penghormatan tertinggiPihak berkuasa tempatan, pakar perniagaan dan penghargaan seluruh masyarakat terhadap tahap akademik, kemampuan kerja dan kecekapan pekerja profesional dan teknikal.
   5. Status mendorongSekiranya pakar dalam kategori industri tertentu, statusnya menonjol di kalangan rakan sebaya.

Pendek kata, bagi mendapatkan jawatan sebagai jurutera profesional bermaksud anda mempunyai kemahiran kejuruteraan khusus. Sijil itu sendiri tidak menyusut dari pandangan sekarang, tetapi pengetahuan manusia yang akan menyusut.

Ir. Dr. GOH Hui Hwang
Pengasas
IPM Group

**This Malay translation is for reference only. If the meaning of the Malay translation is inconsistent with the original English version, the original English version shall prevail.


Artikel dalam format PDF »

error: Content is protected !!