Skip to content

Memanfaatkan Potensi Chatgpt Dalam Pendidikan Tinggi: Pemangkin Perubahan

Pengarang: Ir. Dr. GOH Hui Hwang | 18 April, 2023

Banyak industri dan sektor sedang mengalami transformasi oleh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI), dan pendidikan tinggi tidak terkecuali. Salah satu aplikasi AI yang paling ketara dalam pendidikan tinggi ialah penggunaan Chatbots. Chatbots ialah program komputer yang menggunakan AI dan pemprosesan linguistik semula jadi untuk meniru dialog manusia. Tujuan Chatbots ini adalah untuk menjawab soalan, memberi bimbingan, dan membantu pelajar dan pengajar.

ChatGPT, yang merupakan Chatbot berkuasa AI yang menggunakan seni bina GPT-3.5 OpenAI, kini merupakan salah satu Chatbots yang terjamin hasilnya. ChatGPT bertujuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan rumit, menjadikan ianya instrumen yang ideal untuk pendidikan tinggi. Dengan cara berikut, ChatGPT boleh menjadi pemangkin kepada perubahan dalam pendidikan tinggi:

Meningkatkan Pencapaian Pelajar

ChatGPT boleh memudahkan pembelajaran pelajar dengan memberikan sokongan dan hala tuju kepada setiap individu. ChatGPT membolehkan pelajar menerima tindak balas segera kepada persoalan mereka, yang dengan itu meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses pembelajaran. Selain itu, ChatGPT boleh memberikan pelajar sumber tambahan, seperti filem, artikel, dan alat pembelajaran lain, untuk membantu pemahaman mereka dalam topik yang sukar. Ini boleh membantu menghasilkan pencapaian akademik yang lebih cemerlang dan pemahaman yang lebih baik terhadap subjek tersebut.

Meningkatkan Produktiviti Fakulti

ChatGPT juga boleh digunakan untuk meningkatkan produktiviti tenaga pengajar. Ahli fakulti boleh mengautomasikan tugas biasa seperti menjawab pertanyaan yang sering diminta, tugasan penggredan, dan memberikan maklum balas dengan menggunakan ChatGPT. Ianya boleh menjimatkan masa supaya mereka dapat menumpukan perhatian kepada tanggungjawab lain yang lebih penting, seperti penyelidikan dan pengajaran. ChatGPT juga boleh menyediakan maklumat kepada ahli fakulti mengenai prestasi dan penglibatan pelajar, membolehkan mereka menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan lebih baik setanding keperluan pelajar mereka.

Menaiktaraf Kemudahan

Keupayaan ChatGPT untuk meningkatkan kemudahan untuk pelajar yang mengalami kesukaran adalah salah satu kelebihan yang paling ketara. ChatGPT boleh membenarkan pelajar yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran untuk mengakses maklumat dan sumber yang sebaliknya sukar diperoleh. ChatGPT juga boleh digunakan untuk memberi terjemahan kepada pelajar yang tidak mahir bercakap bahasa pengantar, sekali gus menjadikan pendidikan lebih inklusif dan mudah diakses.

Halangan dan Larangan

Walaupun ChatGPT berpotensi untuk merevolusikan pendidikan tinggi, ianya tidah bermaksud halangan dan larangan terkecuali dalam penggunaannya. Salah satu halangan yang paling ketara adalah keperluan untuk latihan dan didikan. Guru dan pelajar mestilah dididik tentang cara menggunakan dan mengintegrasikan ChatGPT dengan betul ke dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran mereka. Halangan lain adalah keperluan terhadap privasi dan keselamatan data. ChatGPT mesti dibangunkan untuk melindungi privasi dan keselamatan maklumat pelajar dan guru.

Satu lagi kelemahan ChatGPT adalah kebergantungan linguistiknya yang terhad. Walaupun ChatGPT dapat memahami dan bertindak balas terhadap pertanyaan rumit, ia mungkin tidak dapat memahami konteks budaya yang mendalam. Ianya boleh mengakibatkan salah faham atau tafsiran yang salah, yang boleh menghalang proses pembelajaran.

Tanggungjawab Sosial

Dengan taraf semasa AI yang terkini, ChatGPT tidak mempunyai kesan yang dapat dilihat terhadap keadilan sosial atau pencapaian akademik. Walau bagaimanapun, kaedah pengeluaran dan aplikasinya mampu mengubah arah.

Jika model linguistik AI seperti ChatGPT dilatih dan disetkan pada data berat sebelah atau tidak diselia dengan cukup untuk keadilan, ianya boleh mengekalkan berat sebelah dan ketidaksamaan. Model AI boleh mengakibatkan ketidaksamaan dan prasangka daripada data latihannya, seperti frasa perkauman, seksis, atau diskriminasi. Oleh itu, adalah penting untuk membangunkan model AI dengan mempertimbangkan tanggungjawab, ketelusan dan keadilan.

Penggunaan ChatGPT dan model linguistik yang berkaitan berdasarkan AI mempunyai kesan positif dan negatif terhadap kolej. Model-model ini boleh digunakan untuk memudahkan penyempurnaan kertas penyelidikan, esei, dan tugas akademik yang lain. ChatGPT menawarkan pelbagai kelebihan kepada sektor akademik dan penyelidikan.

Isu-isu mengenai integriti akademik dan peranan AI dalam pendidikan dibangkitkan kerana penggunaan model linguistik AI dalam pendidikan tinggi semakin meluas. Sesetengah guru dan cendekiawan telah mempersoalkan penggunaan model AI dalam penulisan akademik, dengan alasan bahawa kecenderungan ini menghalang pemikiran kritis dan keaslian. Pihak lain telah menyatakan kebimbangan bahawa model AI boleh disalahgunakan untuk mengeluarkan kerja akademik, membantu penipuan peperiksaan, atau sebaliknya mengelirukan penilaian prestasi pelajar.

Kesimpulan

ChatGPT mempunyai potensi untuk merevolusikan pendidikan tinggi. Ia dapat meningkatkan pembelajaran pelajar, produktiviti kakitangan, dan kemudahan untuk pelajar yang mengalami masalah. Walau bagaimanapun, terdapat halangan dan kekangan yang perlu diatasi bagi memastikan keberkesanannya dalam pendidikan tinggi. Ahli akademik dan pelajar mesti dididik tentang penggunaan ChatGPT yang betul, serta data privasi dan keselamatan mesti menjadi tumpuan utama. Walau apa jua halangan, potensi manfaat ChatGPT adalah besar, dan aplikasinya dalam pendidikan tinggi boleh menjadi pemangkin perubahan. Walaupun ChatGPT tidak mempunyai kesan yang relevan terhadap keadilan sosial atau pendidikan tinggi, pelaksanaan dan pembangunannya mungkin mempunyai kesan sedemikian. Ia adalah penting untuk mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan bertanggungjawab dalam pembangunan dan penggunaan model linguistik AI seperti ChatGPT.

Ir. Dr. GOH Hui Hwang
Pengasas
IPM Group

**This Malay translation is for reference only. If the meaning of the Malay translation is inconsistent with the original English version, the original English version shall prevail.

error: Content is protected !!